Croatia

UVJETI KORIŠTENJA

Dobrodošli na mrežnu stranicu www.zoetis.hr. Ova mrežna stranica vlasništvo je tvrtke Zoetis. Informacije na ovoj stranici namijenjene su općenitom informiranju.

Molimo pažljivo pročitajte i proučite ove Uvjete korištenja prije no što pristupite ovoj mrežnoj stranici ili je koristite. Pristupanjem ovoj stranici ili njenim korištenjem potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Uvjete korištenja. Ako se ne slažete s Uvjetima korištenja, ne smijete pristupiti stranici ili je koristiti.

Zoetis može s vremena na vrijeme modificirati ove Uvjete korištenja, pa biste ih povremeno trebali ponovno pročitati obzirom da sve promjene stupaju na snagu čim se postave na mrežnu stranicu.

 1.    Korištenje mrežne stranice

Vaš pristup informacijama sadržanim na ovoj mrežnoj stranici i njihova uporaba podliježu ovim Uvjetima korištenja. Suglasni ste da ćete pri korištenju ove mrežne stranice i njenom pristupanju uvijek postupati zakonito te da nećete napraviti ništa što bi ju oštetilo, remetilo, onemogućilo pristup, prekinulo ili narušilo funkcionalnost ove mrežne stranice ili spriječilo druge korisnike da ju koriste i u njoj uživaju.

 2.    Sadržaj

Slažete se da pristupate ovoj stranici i koristite nju i njen sadržaj na svoj vlastiti rizik. Zoetis može dodati, izmijeniti ili izbrisati materijale s ove mrežne stranice bilo kada po svojoj slobodnoj odluci.

Zoetis  će uložiti razumne napore da na ovu mrežnu stranicu postavi točne i ažurirane informacije, no ne pruža nikakva jamstva, ne preuzima nikakve obveze niti zastupanja ikakve vrste u smislu njene točnosti, aktualnosti, kakvoće, potpunosti ili prikladnosti svrsi.

Zoetis se odriče svih jamstava, eksplicitnih i implicitnih u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj od strane zakona. Niti Zoetis niti njegove podružnice niti ikoji subjekt uključen u stvaranje, izradu ili isporuku ove mrežne stranice neće biti odgovorni za gubitak, oštećenje ili ikakav trošak, bilo da oni proizlaze iz ugovora, zahtjeva za odštetu (uključujući i nemar) ili na neki drugi način iz oslanjanja na informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici, pristupa stranici, korištenju stranice, nemogućnosti korištenja ove mrežne stranice ili iz ikakvih pogrešaka ili izostavljanja u njenom sadržaju.  Ovo ograničenje uključuje svaki gubitak, oštećenje ili trošak prouzročen virusima koji inficiraju Vašu računalnu opremu, software (programe) ili podatke.

3.    Privatnost

Zoetis poštuje privatnost korisnika svoje mrežne stranice. Upućujemo Vas na našu Izjavu o privatnosti  koja objašnjava prava korisnika i osnovu prema kojoj smijemo upotrijebiti osobne podatke (uključujući i uporabu “cookies“) koji nam postanu dostupni putem ove mrežne stranice.

 4.    Mrežne stranice i poveznice trećih

Ova mrežna stranica  može sadržavati poveznice ili reference na druge mrežne stranice koje održavaju treći i koje mi ne kontroliramo. Te poveznice su postavljene samo iz praktičnih razloga. Slično, ovoj mrežnoj stranici može se pristupiti putem poveznica treće strane nad kojima Zoetis nema nikakvu kontrolu.

Zoetis ne pruža nikakva jamstva, ne preuzima nikakve obveze niti zastupanja ikakve vrste u smislu točnosti, aktualnosti, kakvoće, potpunosti ili prikladnosti svrsi svih informacija sadržanih na tim mrežnim stranicama te neće snositi nikakvu odgovornost za ikakav gubitak, štetu ili trošak ikakve vrste koji bi proizašli iz tih informacija. Uključivanje poveznice treće strane ne implicira Zoetisovu  podršku ili preporuku.

 5.    Informacije koje nisu povjerljive

Sukladno našoj politici privatnosti svaka komunikacija ili materijal koje pošaljete Zoetisu  putem interneta ili postavite na mrežnu stranicu elektroničkom poštom ili na neki drugi način, kao što su na primjer pitanja, komentari i prijedlozi smatra se i smatrat će se javnim i Zoetis ne preuzima nikakve obveze u odnosu na njih. Zoetis slobodno raspolaže svim idejama, konceptima, stručnim znanjima ili tehnikama sadržanim u takvim komunikacijama i materijalima u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i distribuciju proizvoda.

6.    Prava intelektualnog vlasništva

Zoetis  posjeduje sva autorska prava, patente, prava na baze podataka, zaštićena imena, dizajne, stručna znanja i povjerljive informacije (registrirane ili neregistrirane) i sva druga prava intelektualnog vlasništva vezana uz ovu mrežnu stranicu i njene sadržaje.

Sadržaji ove mrežne stranice smiju se kopirati samo za nekomercijalnu individualnu referencu sa svim napomenama vezanim uz autorska prava ili druge vlasničke izjave, te se stoga ne smiju ponovno kopirati, reproducirati ili na neki drugi način redistribuirati.

Osim uz izričitu dozvolu sukladno gornjem tekstu, ne smijete kopirati, izložiti, preuzimati, distribuirati, modificirati, reproducirati, ponovno objavljivati ili ponovno prenositi ikoju informaciju, tekst ili dokumente sadržane na ovoj mrežnoj stranici ili nekom njenom dijelu na ikojem elektroničkom mediju ili na papiru ili kreirati ikakav rad izveden na njihovoj osnovi bez zoetisovog  izričitog odobrenja u pisanom obliku.

Osim toga, Zoetisovo  ime i logotip su registrirani zaštitni znakovi i ne mogu se rabiti bez Zoetisovog pisanog dopuštenja.

Zloporaba Zoetisovog zaštitnog znakovlja ili ikakvih drugih materijala zabranjena je i može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakona Republike Hrvatske.

Molimo primite na znanje da Zoetis  aktivno  ostvaruje svoja prava na intelektualno vlasništvo u najvećoj mogućoj mjeri koju dopušta zakon.

7.     Zakoni Republike Hrvatske

Ova mrežna stranica i njeni sadržaji zamišljeni su tako da poštuju zakone Republike Hrvatske. Iako su informacije na ovoj mrežnoj stranici dostupne korisnicima izvan Republike Hrvatske, one su namijenjene za uporabu samo stanovnicima Republike Hrvatske.

Ostale zemlje mogu imati zakone i regulatorne zahtjeve koji se razlikuju od ovih u Republici Hrvatskoj. Ovi Uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove mrežne stranice rukovode se prema zakonima Republike Hrvatske i tumače sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Sudovi Republike Hrvatske imaju isključivu nadležnost nad svim sporovima koji bi proizašli u vezi s ovom mrežnom stranicom.

8.    Razno

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja nezakonite, nevažeće ili neprovedive, tada će takve odredbe biti ukinute i izbrisane bez utjecaja na provedivost preostalih odredbi.

Copyright 2013 ©  Zoetis  Sva prava zadržana. Zadnja izmjena: 01.12.2012. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 6441 460